INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A COOKIES

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ
Firma SKI-PI lyže Písek provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro plnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje, servisu či půjčování zboží.
1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
1.1 Správcem Vašich osobních údajů je firma SKI-PI lyže Písek, se sídlem K Lipám 175, 397 01 Písek – Hradiště, identifikační číslo: 72179864, evidována u Městského úřadu v Písku (dále jen „správce“).
1.2 Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování SKI-PI lyže Písek, K Lipám 175, 397 01 Písek – Hradiště, adresa elektronické pošty info@ski-pi.cz, telefon 608 92 45 79, 605 82 63 19.
1.3 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1 Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
Splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před
uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1 Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady.
3.2 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1 Vaše osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1 Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizace plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou
• DPD CZ s.r.o., Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, IČ: 61329266 – jako přepravní
společnost
• Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983 – jako
přepravní společnost
• dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující pro správce související
5.2 Příjemci osobních údajů zpracovaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
5.3 Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU).
6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
6.1 Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
6.2 Pokud byste se domníval/domnívala, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
6.3 Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

AKTUALITY

24. 12. – 26. 12.    ZAVŘENO
27. 12. – 29. 12.    16.00 – 19.00
30. 12. a 31. 12.    ZAVŘENO
1. 1. 2024    ZAVŘENO
2. 1. 2024    16.00 – 19.00

PRACOVNÍ DOBA

PO – PÁ   16:00 – 19:00 h.
SO – NE   17:00 – 20:00 h.

Zavolejte nám:
+420 608 924 579
+420 605 826 319

KAMENNÝ OBCHOD

SKI-PI – lyže Písek, Andrea Šmidmajerová

K Lipám 175, 397 01 Písek
IČ: 72179864
Pracovní doba:  PO – PÁ   16:00 – 19:00 h.
SO – NE   17:00 – 20:00 h.
Zavolejte nám: +420 608 924 579, +420 605 826 319
Web: https://www.ski-pi.cz | e-mail: info@ski-pi.cz

GOOGLE MAPY

PŘÍJEZD

Přijíždíte od Prahy?

“Ve směru od Prahy odbočte u autoservisu FORD před benzinovou stanicí MOL vpravo a poté jeďte směrem přes železniční přejezd Hradišťskou ulicí nahoru. Na první křižovatce odbočte vlevo do ulice K lipám pořád nahoru okolo stavební firmy KOČÍ. Asi po 200 m vpravo najdete sídlo naší půjčovny v rodinném domě čp. 175.”

Přijíždíte od Českých Budějovic?

“Ve směru od Českých Budějovic odbočte u supermarketu BILLA vpravo a poté jeďte směrem na most okolo benzínové stanice MOL přes železniční přejezd Hradišťskou ulicí nahoru. Na první křižovatce odbočte vlevo do ulice K lipám pořád nahoru okolo stavební firmy KOČÍ. Asi po 200 m vpravo najdete sídlo naší půjčovny v rodinném domě čp. 175.”